W Szczawnicy palił się samochód, do akcji gaśniczej wyruszyła jednostka z OSP Szczawnica. Każdy najmniejszy pożar może stać się tragiczny w skutkach, ponieważ w Szczawnicy jest gęsta zabudowa pożar mógłby się przenieść na sąsiedni budynek

Fot. OSP Szczawnica

21 thoughts on “Pożar samochodu osobowego

  1. Pingback: tubidy
  2. Pingback: click to read more
  3. Pingback: Investment
  4. Pingback: Bubble Tea
  5. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *