Utrudnienia drogowe w Piekielniku

Wymieniana jest nawierzchnia. Ruch kierowany jest przez sygnalizację świetlną. Jadąc tamtędy należy liczyć się z tym, że można postać w korku.

Fot. Czytelnik

14 thoughts on “Utrudnienia drogowe w Piekielniku

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *