Waksmund ulica Floriana nieznany sprawca wszedł na posesję i ukradł rower Ktokolwiek widział srawcę proszony jest o poinformowanie właściciela roweru Kuby kulaka za odnalezienie roweru lub sprawcy przewidziana jest nagroda

154 thoughts on “Skradziono rower

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *